cs | en
 
 

Business model

 

My tvoříme nástroje, společně tvoříme obsah a vy provozujete

Chceme poskytnout technologii zdarma a zkušenosti s nasazením projektu potenciálním partnerům za rozumnou cenu, jelikož věříme, že jsou to právě oni, kteří jsou schopni projekt ve své lokalitě provozovat.

Obecné charakteristiky business modelu:

 • Pro každý produkt existuje vlastní certifikační model
 • Digital Urban Legends s.r.o. zajišťuje:
  • technické řešení vývoje i provozu projektu
  • odborné konzultace a participaci při nasazení projektu
  • naplnění globálního marketingového a distribučního plánu celého projektu
  • tvorbu multimediální databáze (participačně)
  • technickou podporu certifikovanému partnerovi
  • pravidelné vylepšení softwarového vybavení
  • setkání partnerů za účelem sdílení zkušeností z lokálních provozů
  • (popř. i datovou náplň produktu)

 • Certifikovaný partner zajišťuje
  • odborníky na historii své lokality a samotnou tvorbu datové náplně
  • finanční pokrytí tvorby datové náplně a nasazení produktu ve své lokalitě
  • u produktu Digital Adventure Game herce a organizaci hry
  • lokální marketingový a distribuční plán
  • vlastní síť lokálních distributorů

Model certifikace partnerských společností má několik zásadních důvodů:

 • Své město/lokalitu nebo vystavené exponáty znáte nejlépe vy
 • Chceme spustit projekt ve velkém počtu zemí, lokalit nebo institucích v co nejkratším možném čase
 • Naopak využít znalosti, zkušenosti a schopnosti našich partnerů v jejich domácím prostředí
 • Udržet standardizovanou podobu softwarové aplikace ve všech zúčastněných zemích, lokalitách a institucích
 • Využít nápadů z partnerské sítě k poskytování stejně špičkových služeb ve všech zúčastněných zemích a k rozvoji technického zázemí
 • Udržet společnost Digital Urban Legends mimo úroveň provozovatele projektu, čímž bude moci veškeré své úsilí směřovat na rozvoj kvality služeb pro své certifikované partnery
 • Zajistit jednotný marketing a tím šířit povědomí o kvalitě služeb v rámci celé EU i mimo, což zpětně podpoří certifikované partnery i přes jejich vlastní marketingové aktivity

Všechny certifikace obsahují následující služby:

 • Dodání technologického řešení zdarma
 • Instalace systému v sídle partnera
 • Vyškolení pracovníků na straně partnera
 • Vzdálený servis a technická podpora
 • Pravidelný upgrade aplikace dle půlročního plánu a drobné aktualizace neustále
 • Pravidelné setkání zúčastněných partnerů k diskusi nad budoucím rozvojem
 • Integrace do webu projektu včetně funkcí tvorby instalačního balíku apod.
 • Integrace do celoprojektové marketingové strategie
 • Převedení dat do webového rozhraní pro všechna mobilní zařízení

Volitelné služby:

 • Tvorba fotografické databáze - Praha (Česká republika) čítá 1200 profesionálně zpracovaných fotografií
 • Tvorba datové náplně se vždy řeší dle specifik prostředí partner
 
 • Jižní zahrady Pražského hradu » Klikněte pro zvětšení ->

  Jižní zahrady Pražského hradu

 • Belveder » Klikněte pro zvětšení ->

  Belveder

 • Míčovna » Klikněte pro zvětšení ->

  Míčovna