cs | en
 
 

Poslání databáze

 

knihyV jednoduchosti pojetí je síla sdělení

Hlavním posláním databáze je umět stručně a zřetelně vysvětlit základní i širší historické souvislosti lokality. Využít maximum audiovizuálních nástrojů, nepřehltit uživatele a být naprosto univerzální. Princip zpracování databáze umožňuje velice široké využití celého konceptu.

Náměstí Míru

Cílů dosahujeme především následujícími nástroji:

  • Profesionálně zpracovanou databází historiky, historiky dějin umění, architektury atd.
  • Vysoce kvalitní databází fotografií doprovázející každý POI v databázi
  • Databází historických fotografií, pohlednic, dřevorytů apod.
  • Audio záznamy významných hudebních skladatelů
  • Syntetizací hlasu veškerých dostupných textů
  • Historickými mapovými podklady
  • Pravidelnou aktualizací dat
  • Neustávajícím vývojem technologie