cs | en
 
 

Foto, audio & video

 

Poslouchejte Mozarta, zatímco se rozhlížíte v ulicích

Databáze bez doprovodu kvalitních multimédií by ztrácela svůj význam a poslání. Klademe důraz na vysokou kvalitu fotografií, syntézy hlasu i význam historických videí.

kostel sv jilji

V databázi jsou k dispozici následující média:

  • FOTOGRAFIE
    Pro každou lokalitu se vytváří speciální fotografická databáze o počtu cca 1200-2000 fotografií zpracovaných nejprofesionálnější technikou, nástroji a fotografem.

  • AUDIO

    Každý existující text v každém jazyce je pomocí vysoce kvalitního syntetizátoru syntetizován do zvukové stopy, která je součástí každé položky. V Praze se jedná o 450 stran textu v základní distribuční verzi pro veřejnost. Posláním této funkce je především předejití problému nízké čitelnosti displeje na denním světle a pak pochopitelně volba poslouchat řeč a sledovat okolí. Některé reálie, jako např. hudební skladatelé, mají zvukových stop více.

  • VIDEO
    Jedná se především o videoarchiv historicky významných událostí.